24 พฤษภาคม 2562 ไฟเขียวล่า “ช้างแอฟริกา” บอตสวานา แก้ปัญหาจำนวนเพิ่ม-กระทบชาวบ้าน

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_2546829

ทางการบอตสวานา ประเทศในทวีปแอฟริกาทางใต้ ประกาศยกเลิกกฎหมายห้ามล่าช้างแอฟริกาแล้ว เนื่องจากจำนวนประชากรช้างแอฟริกาเพิ่มขึ้นจนสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ในปัจจุบันจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ก็ตาม กระทรวงสิ่งแวดล้อมของบอตสวานาแถลงว่า ช้างแอฟริกาที่เพิ่มขึ้นมากำลังสร้างความเสียหายอย่างมาก เนื่องจากเข้าไปทำลายพืชผลเสียหายและฆ่าสัตว์ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้บอตสวานาเป็นบ้านของช้างแอฟริกากว่า 130,000 ชีวิต หรือราว 1 ใน 3 ของจำนวนประชากรช้างแอฟริกาทั้งทวีป จัดอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ตามบัญชีแดงของสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และทางการบอตสวานาออกกฎหมายคุ้มครอง มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ 2557 อย่างไรก็ตามช้างแอฟริกาที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทำให้เข้ามาใกล้ชิดกับชาวบ้านมากขึ้นด้วย เนื่องจากถิ่นอาศัยตามธรรมชาติลดลง ส่งผลให้ช้างบุกรุกทำลายพืชผล ฆ่าสัตว์เศรษฐกิจ รวมทั้งทำร้ายชาวบ้านบาดเจ็บและเสียชีวิตด้วย